Sara Bals

  • 1977
  • Experimentele natuurkunde – Elektronenmicroscopie
  • Universiteit Antwerpen

WT_BalsSara Bals promoveerde in 2003 summa cum laude in de fysica. Ze deed postdoctoraal onderzoek aan het National Center for Electron Microscopy in Amerika. Nu is Bals hoogleraar aan de Universiteit Antwerpen.

Haar onderzoek omvat de verdere ontwikkeling van elektronentomografie. Met een algoritme zette Bals de tweedimensionale projecties die deze beeldvormingstechniek levert om in driedimensionale visualisaties. Hiermee kunnen de posities van alle individuele atomen in een nanomateriaal worden bepaald. Dit kan helpen de eigenschappen van deze materialen te optimaliseren.

Bals is (co-)auteur van meer dan 140 publicaties, waaronder vijf in Science en Nature. In 2012 behaalde zij een ERC Grant voor elektronentomografie. Het onderzoek van Sara Bals kwam aan bod in de populairwetenschappelijke magazines EOS en National Geographic. Ook verschenen interviews van haar in lokale en nationale media.