Barbara Vis

Barbara Vis
1979
Politicologie – Besluitvormingsprocessen
Vrije Universiteit Amsterdam

Barbara Vis studeerde economie en politicologie en promoveerde in 2008 cum laude op een proefschrift over wanneer politici riskante hervormingen in de verzorgingsstaat doorvoeren. Nu doet ze onderzoek naar de houding van politieke actoren tegenover onderwerpen zoals de verzorgingsstaat en militair ingrijpen. Daarbij gebruikt ze inzichten uit verschillende disciplines waaronder de psychologie en gedragseconomie. Vis verkreeg onder meer een Veni- en Vidi-beurs, werd in 2013 benoemd tot hoogleraar en werd in 2014 lid van De Jonge Akademie. Ze schrijft regelmatig bijdragen voor boeken, tijdschriften en blogs om haar passie voor onderzoek over te brengen op het bredere publiek. Binnen- en buitenlandse media benaderen haar vaak om reactie te geven op actuele gebeurtenissen.