Colofon

Hoofdredactie
Jim Jansen

Redactie
Joris Janssen (eindredactie)
Ans Hekkenberg

Yannick Fritschy
Fenna van der Grient

Online marketeer
Iben Reurs

Sales
Alex Sieval

Ontwerp site
Level Level

Vormgeving blad
Twin Media bv
Pascal Tieman

Uitgeverij
Veen Media B.V.

COPYRIGHT
De Nederlandstalige New Scientist is een maandelijkse uitgave van Veen Media B.V. onder licentie van New Scientist Ltd. De inhoud is gedeeltelijk eerder gepubliceerd in de Engelstalige New Scientist of op newscientist.com ©2022 New Scientist Ltd. Alle andere kopij © 2022 Veen Media B.V. Het logo en overige handelsmerken van New Scientist zijn eigendom van New Scientist Ltd. Niets van deze website of uit de uitgave mag op enigerlei wijze worden overgenomen of in een geautomatiseerd gegevensbestand worden opgenomen zonder schriftelijke toestemming van de uitgever. De uitgever heeft ernaar gestreefd de auteursrechten van de illustraties volgens de wettelijke bepalingen te regelen. Zij die menen nog zekere rechten te kunnen doen gelden, kunnen zich wenden tot de uitgever.