Colofon

Hoofdredactie
Jim Jansen

Redactie
Joris Janssen (eindredactie)
Ans Hekkenberg

Yannick Fritschy

Brand manager
Thijs van der Post

Sales
Alex Sieval

Ontwerp site
Level Level

Vormgeving blad
Twin Media bv
Pascal Tieman

COPYRIGHT
De Nederlandstalige New Scientist is een maandelijkse uitgave van Veen Media B.V onder licentie van Reed Business Information Ltd. De inhoud is gedeeltelijk eerder gepubliceerd in de Engelstalige New Scientist of op newscientist.com ©2013 Reed Business Information Ltd. Alle andere kopij © 2013 Veen Media. Het logo en overige handelsmerken van New Scientist zijn eigendom van Reed Business Information Ltd. Niets van deze website of uit de uitgave mag op enigerlei wijze worden overgenomen of in een geautomatiseerd gegevensbestand worden opgenomen zonder schriftelijke toestemming van de uitgever. De uitgever heeft ernaar gestreefd de auteursrechten van de illustraties volgens de wettelijke bepalingen te regelen. Zij die menen nog zekere rechten te kunnen doen gelden, kunnen zich wenden tot de uitgever.