Cristophe Snoeck

Cristophe SnoeckMocht er in Cristophe Snoeck een klein pyromaantje schuilen, dan heeft hij het juiste werk gevonden. Hij bouwt namelijk testbrandstapels voor zijn onderzoek. Daarmee bootst hij crematies na die vanaf 3000 v. Chr. tot het begin van het christendom in Europa gebruikelijk waren. Archeologen dachten lang dat je uit gecremeerde botten geen bruikbare informatie kunt halen. Snoeck laat met zijn onderzoek echter zien dat het crematievuur een bepaald scheikundig element, strontium, niet vernietigt. Met behulp van deze en andere scheikundige informatie kan Snoeck vervolgens achterhalen welke voedingsgewoonten en herkomst overledenen hadden. Zo kon hij door analyse van gecremeerde botten onder Stonehenge aantonen dat tien van de vijfentwintig begraven individuen niet in de omgeving van Stonehenge leefden. Sterker nog, een aantal is waarschijnlijk afkomstig van dezelfde locatie als de stenen van Stonehenge, zo’n 250 kilometer verderop.

Nog meer kandidaten bekijken kan op de kandidatenpagina. Of bent u er al uit? Breng dan uw stem uit op de stempagina.