Voor bestellingen geldt alleen de wettelijke garantie. Dat wil zeggen dat een product datgene moet doen of is wat in alle redelijkheid verwacht mag worden.

Een product moet die eigenschappen bezitten die voor een normaal gebruik nodig zijn. Dat betekent dat een product bij normaal gebruik tijdens de verwachte levensduur geen gebreken mag vertonen. Blijkt een product niet aan deze verwachtingen te voldoen dan zullen wij dit in beginsel kosteloos herstellen, of als dat niet mogelijk is, een vervangend, vergelijkbaar product leveren. Of als dat niet mogelijk is: de overeenkomst ontbinden.

Als het product al langere tijd zonder problemen is gebruikt, vergoeden wij het product niet. Bij reparatie geldt dat wij kosten mogen berekenen als na langere tijd gebruik de levensduur van het product door de reparatie verlengd wordt. Deze wettelijke regels gelden altijd en staan los van een andere gegeven garantie, zoals fabrieksgarantie.

Als het product normaal gebruikt is of als er sprake is van normale slijtage dan geldt bovenstaande niet.