Voor mensen met een leesbeperking is New Scientist beschikbaar in gesproken vorm bij

Bibliotheekservice Passend Lezen
Postbus 84010
2508 AA Den Haag

Website: www.passendlezen.nl
E-mail: klanten@passendlezen.nl.