Veen Media acht het respecteren van de persoonlijke levenssfeer van haar klanten en de bezoekers van haar websites van groot belang. De informatie die Veen Media over u verwerkt, wordt met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Veen Media houdt zich daarbij aan alle toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Veen Media, uitgever van New Scientist, heeft het verwerken van persoonsgegevens aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP), onder nummer 1097012. Meer informatie over het College Bescherming Persoonsgegevens en over privacy kun u vinden op cbpweb.nl.

Voor meer informatie verwijzen wij u graag naar ons privacy-statement.