We waarderen uw reacties op onze online artikelen. Aanvullingen, correcties, inhoudelijke discussies en meningen zijn van harte welkom op onze site.

Voor reacties op de website gelden wel een aantal huisregels. Zo mag de reactie niet off-topic zijn of beledigend zijn voor andere websitebezoekers. Ook weren wij reacties die pseudowetenschap promoten. Daaronder valt onder meer het ontkennen van klimaatverandering of het beweren dat de aarde plat is. New Scientist stelt zich als doel om wetenschappelijke informatie te verspreiden. Het bieden van een podium aan feitelijke onwaarheden is in strijd met dat doel.

Als uw reactie is verdwenen, was deze naar onze mening in strijd met de huisregels. Daarover valt niet met de redactie te corresponderen. We zullen berichten die de discussie aangaan over het verwijderen van reacties eveneens verwijderen. Veelplegers zullen wij helaas een ip-ban moeten opleggen.

Het kan dat een ongepast bericht aan de aandacht van de redactie ontsnapt. U kunt hiervan een melding maken via redactie@newscientist.nl.