U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons,

Veen Media B.V.
Bennebroekerweg 267
1435 CJ Rijsenhout/Schiphol
t.n.v. Veen Media B.V., Amsterdam

via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen.  U kunt het modelformulier voor herroeping of een andere duidelijk geformuleerde verklaring ook invullen en met e-mail opsturen via klantenservice@newscientist.nl. Als u van deze mogelijkheid gebruik maakt zullen wij u een ontvangstbevestiging van uw herroeping sturen. Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Gevolgen van de herroeping
Wij betalen alle betalingen inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) zo snel mogelijk, uiterlijk binnen 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van de herroeping, terug. Wij mogen wachten met terugbetalen totdat wij de producten hebben ontvangen, of totdat u heeft aangetoond de producten te hebben geretourneerd

U dient uw bestelling niet later dan 14 dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld aan ons terug te zenden of te overhandigen. U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken. De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor uw rekening. U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en het werking van de goederen vast te stellen.