Gerine Lodder

Gerine LodderEenzaamheid bij ouderen is helaas een bekend fenomeen. Maar ook jonge mensen kunnen last hebben van eenzaamheid. Dit blijkt zelfs een groot probleem, zo laat het onderzoek van Gerine Lodder zien. Een universele oplossing om eenzaamheid bij jongeren aan te pakken, bestaat helaas niet. Want waar de een bijvoorbeeld moeite heeft met sociale vaardigheden, voelt de ander zich eenzaam als gevolg van een negatief zelfbeeld. De eenzame jongere heeft het niet makkelijk. Eenzaamheid leidt vaak tot problemen zoals depressie en vroegtijdig schoolverlaten. Lodder zit daarom niet stil – haar onderzoek leidde zelfs tot Kamervragen. De daaropvolgende motie die ervoor pleitte om aandacht voor eenzaamheid behalve op ouderen ook op jongeren te richten, werd aangenomen.

Nog meer kandidaten bekijken kan op de kandidatenpagina. Of bent u er al uit? Breng dan uw stem uit op de stempagina.