Mirte Bosse

Mirte BosseMirte Bosse onderzoekt welk effect DNA heeft op het uiterlijk en functioneren van dieren en hoe de omgeving hierop invloed uitoefent. Bosse vergeleek bijvoorbeeld de genen van Nederlandse en Engelse koolmezen en ontdekte dat het ’s winters bijvoeren van koolmezen in Engeland leidt tot de evolutie van langere snaveltjes. Menselijk handelen kan dus onbedoeld leiden tot micro-evolutionaire veranderingen. Het vinden van dit soort ‘evolutie in actie’ met de genetica als basis helpt bij het leren begrijpen hoe evolutie werkt en wat onze rol daarin is. Tegelijkertijd geeft haar onderzoek bijvoorbeeld inzicht in welke dierenpopulaties het meest onder druk staan. Daardoor kunnen we beter prioriteiten stellen bij het redden van bedreigde diersoorten en fokprogramma’s succesvoller maken.