Pieter Mestdagh

Pieter Mestdagh1982
Biochemie
Medische Genetica
Universiteit Gent

Terwijl andere genetici onderzoek deden naar onderdelen van het DNA die bepalen hoe cellen werken, richtte Pieter Mestdagh zich op die delen waarvan men dacht dat het slechts rommel was. Deze ‘rommel’ blijkt erg belangrijk te zijn. Deze stukken DNA, die geen informatie bevatten voor het maken van eiwitten, blijken bijvoorbeeld bij ziekten zoals kanker een grote rol te spelen.

Mestdagh onderzoekt het verband tussen duizenden stukken DNA en verschillende typen kanker. Hij ontdekte dat cellen van een melanoom, de meest agressieve vorm van huidkanker, gedood kunnen worden door een van de niet-coderende stukjes uit te schakelen. Mestdagh hoopt dat zijn onderzoek eraan bijdraagt dat kanker binnen vijftien jaar geen dodelijke, maar chronische ziekte is.

Ga naar de stempagina