Tamar Sharon

Tamar Sharon
1975
Filosofie – Mens-technologie interactie
Maastricht University

Tamar Sharon promoveerde in 2011 cum laude in Israël op de ethische en sociale gevolgen van technologieën om de mens te verbeteren. Daarvoor won ze de Mara Bellar Prize. Ze ontving een Rubicon-beurs (2012) en een Veni-beurs (2014). Hiermee onderzoekt ze hoe mensen met technologie omgaan ter bevordering van de gezondheid. Naast verschillende wetenschappelijke artikelen publiceerde ze een boek over dit onderwerp. In haar huidige onderzoek kijkt ze naar het gebruik van programma’s die gegevens over onze gezondheid bijhouden, zoals gezette stappen, slaap, bloedglucose en calorieën. Daarmee wil ze begrijpen hoe mensen met gezondheidstechnologie omgaan in hun dagelijks leven en hoe deze technologie waarden als autonomie, solidariteit en authenticiteit beïnvloedt.