‘AAAS steunt pogingen om wetenschap wijd te verspreiden’

Volgens NWO-bestuurders Jos van Engelen en Franceska de Jong moeten tijdschriften als Science verantwoordelijkheid nemen en wetenschap gratis toegankelijk maken. Science zorgt echter al dat haar publicaties zo wijd mogelijk wordt verspreid, betogen woordvoerster Natasha Pinol en CEO Alan Leshner van de American Association for the Advancement of Science (AAAS), dat Science uitgeeft. 

Pinol: ‘Het huidige beleid van AAAS houdt in dat de gehele peer-reviewed wetenschapssectie van de tijdschriften Science, Science Signaling en Science Translational na een jaar gratis is te raadplegen voor iedere geregistreerde gebruiker. Het archief van publiek toegankelijke wetenschap bestaat op dit moment uit artikelen gepubliceerd tussen 1997 en augustus 2012. Naast dat we deze onderzoeksartikelen na twaalf maanden gratis toegankelijk maken, streeft Science ernaar om peer-reviewed wetenschappelijke informatie zo wijd mogelijk te verspreiden. Bijvoorbeeld door artikelen gratis door te geven aan SciDev.net, een gratis toegankelijk informatienetwerk voor ontwikkelingslanden. Daarnaast verschaffen we ontwikkelingslanden gratis of goedkope toegang tot wetenschappelijke literatuur met programma’s als AGORA en HINARI, en nemen we deel aan patientINFORM, waarbij medisch relevante artikelen beschikbaar worden gesteld met een uitleg, om patiënten de implicaties van recente onderzoeksresultaten te helpen begrijpen.

‘Wat betreft het afzonderlijke issue rond zogeheten open access-tijdschriften steunt AAAS pogingen om wetenschap wijd te verspreiden. AAAS volgt publieke en open access-modellen op de voet om de lessen die uit deze pogingen worden geleerd niet te missen.’

Leshner: ‘In navolging van onze missie steunt AAAS het breed toegankelijk maken van wetenschappelijke literatuur. We willen communicatie tussen wetenschappers, ingenieurs en het publiek bevorderen en wetenschappelijke literatuur daarom zo wijdverbreid mogelijk distribueren.

‘Een breed scala aan bedrijfsmodellen is al voorgesteld om dit voor elkaar te krijgen. Op dit moment wordt het tijdschrift Science en de programmawerken van AAAS overeind gehouden door een abonneemodel. Ons wekelijkse tijdschrift is beschikbaar voor 149 dollar per jaar (of minder voor promovendi, studenten en emeriti). Dat komt neer op 3 dollar per nummer. Na 12 maanden zijn de wetenschappelijke artikelen gratis te verkrijgen. Bovendien participeren we in een aantal programma’s waarmee wetenschappelijke inhoudt gratis aan de armste landen van de wereld wordt verschaft. Tenslotte geven we auteurs al de gelegenheid om hun artikelen te plaatsen op de opslagplaatsen van hun instelling, en staan we enig educatief gebruik van door Science gepubliceerde artikelen toe.’