We hebben kennis van de tijdrekening vanaf ongeveer 3100 voor Christus. Waarom werd er eerst afgeteld tot 0 en daarna pas weer opgeteld? Wat was de bedoeling van het jaar 0?

Deze vraag van lezer Dirk Kindt is beantwoord in New Scientist van januari 2015

kerststal
De werkelijke geboortedatum Jezus is niet goed te bepalen. Foto: FaceMePLS (creative commons via Flickr)

Het is een misverstand dat er afgeteld werd, en dat er mensen in een jaar 0 leefden. Onze huidige jaartelling is pas achteraf ingesteld door de monnik Dionysius Exiguus (470-544), die probeerde terug te rekenen naar de geboorte van Christus.

Wat gebeurt er als de permafrost ontdooit?
LEES OOK

Wat gebeurt er als de permafrost ontdooit?

Door de opwarming van de aarde dooit de permafrost in rap tempo. Aardwetenschapper Niek Jesse Speetjens deed onderzoek naar de gevolgen.

Exiguus wilde af van het jaartellingssysteem dat zijn collega-monniken in Rome gebruikten. Dat begon met de regeringsperiode van de keizer Diocletianus, die begon in 284. Maar Diocletianus was ook de laatste keizer die actief christenen vervolgde.

Exiguus wilde af van het jaartellingssysteem dat zijn collega-monniken in Rome gebruikten. Dat begon met de regeringsperiode van de keizer Diocletianus, die begon in 284. Maar Diocletianus was ook de laatste keizer die actief christenen vervolgde.

Overigens is er geen jaar 0 in onze jaartelling. In Exiguus’ telling was Christus geboren op 25 december van het jaar 1. Het daaraan voorafgaande jaar is 1 voor Christus (al is de gewoonte om in ‘voor Christus’ te rekenen pas na Exiguus ontstaan).

De werkelijke geboortedatum van de in de Bijbel genoemde Jezus Christus is overigens niet goed te bepalen.