11 Trees

Vorige week ging Bill Nye, the science guy, in debat met jongeaardecreationist Ken Ham. Het onderwerp van hun debat lag voor de hand: is creationisme of evolutie juist?

Natuurlijk liet het publiek via twitter en andere social media van zich horen, zowel tijdens als na het debat. En de beslissing lijkt bijna unaniem: zowel atheïsten als vele christenen kromden hun tenen zodra Ham aan het woord was. Niet omdat religie moet botsen met wetenschap – don’t get me wrong. Maar het was stuitend hoe moeiteloos Ken Ham het concept van rationeel denken verwierp.

Waar bestaan hersenen eigenlijk uit?
LEES OOK

Waar bestaan hersenen eigenlijk uit?

Onderzoekers ontdekken om de zoveel tijd nog steeds nieuwe soorten cellen met interessante eigenschappen in het brein.

‘Wat zou je van gedachten doen veranderen?’ kwam de vraag.
Ken Ham: ‘Niets.’
Bill Nye: ‘Bewijs.

Goed. Ik laat de heren aan het woord.