11 Trees

Vorige week ging Bill Nye, the science guy, in debat met jongeaardecreationist Ken Ham. Het onderwerp van hun debat lag voor de hand: is creationisme of evolutie juist?

Natuurlijk liet het publiek via twitter en andere social media van zich horen, zowel tijdens als na het debat. En de beslissing lijkt bijna unaniem: zowel atheïsten als vele christenen kromden hun tenen zodra Ham aan het woord was. Niet omdat religie moet botsen met wetenschap – don’t get me wrong. Maar het was stuitend hoe moeiteloos Ken Ham het concept van rationeel denken verwierp.

‘Wat zou je van gedachten doen veranderen?’ kwam de vraag.
Ken Ham: ‘Niets.’
Bill Nye: ‘Bewijs.

Goed. Ik laat de heren aan het woord.