Zou de NOS het nou expres doen? Alweer ging de omroep er vandaag toe over om, niet gehinderd door enige vorm van kennis of kritische zelfreflectie, met wat cijfers van nieuwjaarsnacht te strooien.

Bij de NOS vonden ze het zelfs wel nieuws: afgelopen nieuwjaarsnacht waren er liefst 22 procent meer ‘drankpatiënten’ binnengebracht op de Eerste Hulp dan het jaar daarvoor, meldde de staatsomroep – wel 586 stuks!

Het is toch verschrikkelijk. Ditmaal was het VVD-minister Edith Schippers (een politicologe, ook alweer iemand zonder verstand van statistiek) die het ‘nieuws’ behulpzaam van rampencommentaar voorzag. Ze vond de toename ‘schokkend’ en kondigde aan ‘binnenkort met maatregelen te komen’.

Wat maakt het ene brein creatiever dan het andere?
LEES OOK

Wat maakt het ene brein creatiever dan het andere?

Het begint steeds duidelijker te worden welke hersengebieden betrokken zijn bij creatief nadenken. Je kunt zulke creativiteit zelfs trainen.

Waarna de minister een rare draai maakte, want volgens haar was het met al die zuiplappen bij de EHBO een hel op aarde geweest:

‘Op straat was het tijdens de jaarwisseling nog relatief rustig, volgens de minister, “maar op de SEH dus niet”. (…) “Er komen extra maatregelen, daarvoor is extra geld beschikbaar. We gaan hier een streep trekken. Je blijft van hulpverleners af.”

Wacht eens. Vorige keer wees ik u al op de volstrekt onterechte ophef die de NOS maakte over het ‘toegenomen’ geweld tegen hulpverleners in nieuwjaarsnacht (er bleek uiteindelijk welgeteld 1 ambulancemedewerker te zijn uitgescholden). Maar nu dus weer wat anders: het ambulancepersoneel werd niet afgetuigd, nee, in het ziekenhuis was het bal.

Gelukkig staat ook dat keurig in de rapporten die de politie sinds 2009 ieder jaar van de jaarwisseling maakt. Volgens dat rapport waren er dit jaar welgeteld 4 incidenten op de Eerste Hulp. Vier!

En klappen vielen daarbij niet. Tweemaal was er sprake van ‘bedreiging’, tweemaal van ‘belediging’:

Erg vervelend voor de mensen die het betrof, maar aan de andere kant: 4 uit de hand gelopen woordenwisselingen op 4061 geregistreerde incidenten valt toch ook wel weer mee.

En die zuiplappeninvasie? Daarvoor baseert de NOS zich op (zelf opgevraagde) cijfers van 73 eerstehulpposten. Daar was het aantal ‘drankopnames’, wat dat ook is, gestegen van 481 vorig jaar naar 586 afgelopen nieuwjaarsnacht.

Maar wat zegt dat? Om precies te zijn: helemaal niets.

Zo is onduidelijk of er niet gewoon sowieso meer opnames waren, en is het de vraag wat er gebeurde bij de 26 eerstehulpposten (een kwart van het totaal!) die geen gegevens verstrekten.

En, het allerbelangrijkste, al helemaal onduidelijk is hoe het in de jaren daarvoor zat. Misschien werden er toen nog veel meer ‘drankpatiënten’ opgenomen. Of misschien schommelt het aantal drankpatiënten in nieuwjaarsnacht altijd al sterk, en is een ‘stijging’ van 22 procent gewoon toeval.

De cijfers die er wél zijn, bieden in elk geval een heel ander beeld. Zo signaleert het Nationaal Prevalentie Onderzoek (PDF), een respectabele meetlat van onze consumptie van allerlei substanties door de jaren heen, dat we niet méér, maar juist heel geleidelijk minder gaan drinken:

Ze zullen bij de NOS best leuk overweg kunnen met camera’s en zo, maar als er cijfers bij komen, hoed je dan maar.

Journalisten die nog niet eens het verschil weten tussen een mediaan en een gemiddelde zou je ook eigenlijk moeten verbieden om met dit soort pseudowetenschappelijke prietpraat voor de dag te komen.