Maandag waren we te gast in Westeremden, beter bekend als het dorp van de Groningse kunstschilder Henk Helmantel. In het kader van de Wubbo Ockels prijs Junior een les bij de lokale basisschool. Schoolplein te klein dus gewoon bij de boer. Voor de oudste klassen een les over het zelf maken van de zonnecel. Voor de jongsten een lesje sterrenkunde: weer 11 astronauten gerecruteerd!