Bij het kaartspel ImmunoWars schakel je je vrienden uit door ze te bestoken met virussen en bacteriën. New Scientist sprak de bedenkers ervan: studenten Life Science & Technology Dennis de Beeld en Rafael Jezior.

Wat is ImmunoWars?

R: ‘Het is een kaartspel met een simpel doel: je wilt je tegenstanders uitschakelen door ze ziektes toe te spelen, van hiv en cholera tot salmonella en covid. Je kunt jezelf verdedigen door kaarten te spelen met bescher­mende middelen, zoals maskers, vaccins en medicatie. Daarnaast kun je sneaky je tegenstanders pesten, door bijvoorbeeld over ze heen te niezen, ze in quaran­taine te forceren, of een massa-uitbraak van een ziekte te ver­oorzaken. Er zijn 108 kaarten, dus er zijn veel strategieën denkbaar om te winnen.’

Wat hopen jullie met ImmunoWars te bereiken?

D: ‘Wij willen op een leuke ma­nier wetenschappelijke informa­tie over infectieziekten over­brengen. Veel mensen weten er namelijk niet veel over. Via ImmunoWars krijg je spelender­wijs betrouwbare informatie over dit onderwerp. De kaarten zijn namelijk allemaal weten­schappelijk onderbouwd.’

Hielprik jongens uitgebreid, Nederland heeft primeur met screening op ALD
LEES OOK

Hielprik jongens uitgebreid, Nederland heeft primeur met screening op ALD

Het Nederlandse hielprikprogramma is op 1 oktober uitgebreid met een 27ste ziekte. Pasgeboren jongetjes worden vanaf dan gesc ...

R: ‘De afgelopen jaren zagen we erg veel wantrouwen over de wetenschap, waardoor veel misinformatie de ronde doet. Dat komt, denken wij, doordat het onderwerp heel complex is. Ver­zet tegen vaccins, bijvoorbeeld, komt volgens ons niet voort uit feit dat mensen echt tegen vac­cins zijn, maar omdat er onbe­grip over is. Dat leidt tot angst, en angst leidt tot weerstand. Hopelijk kunnen we met Im­munoWars wat misvattingen de wereld uit helpen.’

Bij het spel probeer je je tegenstanders uit te schakelen door ze ziektes toe te spelen. Beeld: ImmunoWars.

Hoe bereik je een doelgroep die niks met wetenschap heeft?

R: ‘ImmunoWars zit vol zwarte humor en satire, een beetje in de stijl van Zondag met Lubach. We merken dat dat aanslaat bij veel mensen: dat humor hét middel kan zijn complexe infor­matie behapbaar te maken. Daarnaast zetten we coole visu­als in, en interessante strategi­sche spelelementen. We hopen dat dat veel mensen verleidt het spel te spelen.’

Studenten Life Science & Technology Dennis de Beeld en Rafael Jezior.

D: ‘Het spel zit vol unieke ele­menten. Als je bijvoorbeeld een besmettelijke infectieziekte te pakken hebt, en iemand je aan­valt, kan ook die persoon wor­den besmet. Voor je het weet, lijdt de hele groep spelers aan herpes.’

Jullie hebben een bijzonder goede timing om dit spel uit te brengen.

R: ‘Het grappige is: we zijn in ok­tober 2019 begonnen met het bedenken ervan, vóór covid dus.’

D: ‘We hadden een mystery-virus-kaart ontworpen, met daarop een nog onbekend virus dat de kop op zou kunnen s teken. Als afbeelding hadden we zelfs gekozen voor een corona­virus! Twee maanden later kwam er bericht over dat myste­rieuze virus uit Wuhan. Je kunt je voorstellen dat we daar in eer­ste instantie erg blij mee waren: wát een mooie PR.’

Speel je tegenstander hondsdolheid doe. Beeld: ImmunoWars.

Hebben jullie de mystery-kaart ingewisseld voor een covid-kaart?

R: ‘Nee, covid is erbij gekomen, maar de mystery-kaart is geble­ven. We kennen nu covid, maar er liggen altijd nieuwe mysteri­euze virussen in het verschiet.’

D: ‘We willen ons spel de komen­de jaren dan ook steeds blijven updaten. Niet alleen met nieuwe infectieziekten, maar ook met de nieuwste oplossingen, medi­catie, en vaccins daartegen.’

ImmunoWars is Engels. Komt er ook een Nederlandse versie?

D: ‘Dat is wel de bedoeling. We willen zoveel mogelijk mensen infecteren met ImmunoWars. Zodra we de financiering rond krijgen, gaan we het spel in andere talen uitbrengen.’