Beste Jaco Geurts en Michel Rog,

Deze week heeft u, oplettende kamerleden als u bent, namens uw partij het CDA kamervragen gesteld  over het havo-examen Nederlands. Maar eerlijk gezegd heb ik, als oplettende burger, ook een paar vragen aan u.

1. Omdat ik heb begrepen dat de eerste vraag altijd een inleidende, algemene vraag moet zijn: bent u soms een haartje betoeterd? Of bent u, voor zo ver u weet, ooit wel eens van de ratten besnuffeld?

‘Alle oplossingen voor het klimaatprobleem zijn te vinden in de chemie’
LEES OOK

‘Alle oplossingen voor het klimaatprobleem zijn te vinden in de chemie’

Chemicus Joost Reek knutselt aan moleculen om oplossingen te vinden voor ’s werelds meest complexe problemen.

2. Heeft u het havo-examen Nederlands, waarover uw kamervragen gaan, zelf wel gelezen? Volgens uw kamervragen was de examentekst ‘een interview over de moraliteit van het eten van vlees, gebaseerd op het wetenschappelijke onderzoek van Roos Vonk en professor Diederik Stapel, waarvan in 2011 is gebleken dat het onderzoek is gebaseerd op gefingeerd onderzoeksmateriaal.’ Maar is het u ook opgevallen dat het hier helemaal niet ging om een interview met Roos Vonk, maar om een essay dat Vonk ooit schreef voor de Volkskrant?

3. Is het u ook opgevallen dat het essay helemaal niet gaat over het onderzoek naar ‘vleeshufters’ dat Vonk samen met Stapel deed (en dat inderdaad gebaseerd was op nepcijfers)? Heeft u gezien dat de examentekst een jaar ouder is, en al in de krant stond toen het ‘vleeshufters’-onderzoek nog niet eens had plaatsgevonden?

4. Deed uw Google het niet toen u uw kamervragen stelde? U had deze dingen toch in twee tellen zelf kunnen uitzoeken?

5. Bent u als kamerleden op de hoogte van de algemene kritiek dat kamerleden veel te veel vragen aan bewindslieden stellen? Kent u de kritiek dat kamerleden vaak helemaal niet geïnteresseerd zijn in de antwoorden op hun vragen, maar dat ze kamervragen stellen om gewoon even een scheet te laten: ‘kijk eens hoe goed we opletten’?

5. Is het denkbaar dat uw Google het wél deed, en u gewoon uw achterban van veehouders wilde pleasen, ten koste van Roos Vonk en de wetenschap? Is liegen in de politiek echt zo normaal als Mark ‘de VVD is niet voor het verhogen van het eigen risico’ Rutte doet vermoeden?

6. Had u eigenlijk ook kamervragen gesteld als het havo-examen was gegaan over ‘intelligent design’, de opvatting dat de evolutie van hogerhand wordt bijgestuurd? Nu ik eraan denk, was het niet het CDA dat deze wetenschappelijke onzin graag wilde doorvoeren in het onderwijs?

7. Bent u op de hoogte van de consensus onder wetenschappers dat overmatig vlees eten kanker, overgewicht en hart- en vaatziekten veroorzaakt? Weet uw partij dat de vleesindustrie een belangrijke bijdrage levert aan de uitstoot van broeikasgassen, de kap van tropisch regenwoud en de honger in de wereld? Wat doet het CDA om deze problemen tegen te gaan?

8. Hoe denkt u in algemene zin over lopen over water, maagden die zwanger worden, water dat in wijn verandert, wederopstanding uit de dood en andere zaken waarvan, om uw eigen woorden te gebruiken, ‘is gebleken dat het is gebaseerd op gefingeerd onderzoeksmateriaal’?

9. Bent u ervan bewust dat het afhandelen van kamervragen zo’n 3750 euro kost per vraag? Als duidelijk wordt dat uw kamervragen onzin zijn, bent u dan ook bereid dit bedrag uit eigen zaak te schenken aan een goed doel, zoals de stichting Dierenlot of de World Society for the Protection of Animals?

Ik ben benieuwd naar uw antwoorden!

(Nachrift: terwijl ik deze blogpost schreef, heeft ook Roos Vonk ‘kamervragen’ aan het CDA gesteld. U vindt ze hier.)