Steeds meer mensen, vooral jongeren tussen 14 en 34, hebben een tatoeage, bericht de Frankfurter Zeitung. Voetballers als Theo Janssen, van Ajax, en zanger Ben Saunders lijken wel reclamezuilen voor tatoeages. Wesley Sneijder heeft zelfs een portret van Yolanthe op zijn lijf laten zetten.

Er zit een schaduwkant aan die kunstvorm: tatoeage-inkt kan schadelijke stoffen bevatten en wat er met die stoffen gebeurt als ze onder de huid zijn geïnjecteerd, is onduidelijk. Bij muizen die een tatoeage op hun rug kregen, was na zes weken al dertig procent van het pigment verdwenen, meldt het Duitse artikel. Naar welke weefsels en organen het pigment zich had verplaatst was onduidelijk.

Nu vermoed ik dat de branche de risico’s weet. Als ik de website met meldingen van onveilige producten in de Europese Unie bezoek, zie ik tussen de Google Ads in ieder geval een Nederlandse leverancier met de gezien het bovenstaande veelbetekenende naam Killer Ink Netherlands. Die verkoopt onder meer inkten van het merk Incenze, uit de VS.

Haringijs tegen de hongerklop
LEES OOK

Haringijs tegen de hongerklop

Columnist Yannick Fritschy vreest dat topsport aan charme verliest nu dat technologie de overhand krijgt bij het bepalen van de winnaar.

Sommige zwarte inkten van dit merk blijken veel polyaromatische koolwaterstoffen te bevatten, waaronder het carcinogene benzo-a-pyreen. Het zijn stoffen die in roet voorkomen, en in aangebrande karbonaadjes van de barbecue en sigarettenrook. Daarvoor werd al meer dan dertig jaar geleden gewaarschuwd. De concentraties zijn een factor honderd hoger dan toegestaan, in de orde van 53 milligram per kilogram in plaats van de toelaatbare 0,5 mg/kg. Een bruine inkt bevat veel te veel nikkel (niet prettig als je een nikkelallergie hebt) en arseen. Viper Red, geleverd door een andere fabrikant, bevat het giftige 2-ethoxy-aniline, en net zoals een snotgroene kleur o-toluïdine, een aromatische kankerverwekkende stof die vrijkomt uit azokleurstoffen. Weer een ander merk heeft een rode tattoo-inkt waarin aniline en o-anisidine in voorkomen, evenmin gezonde stoffen.

Schemergebied

Prima dat er een Europees meldingssysteem is, Rapex, waarin landen waarschuwingen kunnen plaatsen. Duidelijke Europese regelgeving ontbreekt vooralsnog. Dat komt ook doordat tatoeage-inkten zich in een vreemd schemergebied bevinden. Ze belanden weliswaar in het lichaam, maar het zijn geen medicijnen, het zijn geen voedingsstoffen en het zijn geen cosmetische producten. Daardoor kunnen ze ingrediënten bevatten die je nooit en te nimmer mag aantreffen in medicijnen, voedingsstoffen en cosmetische producten. Het is natuurlijk geen probleem als sommige kleurstoffen worden gebruikt in autobanden, metaallakken of drukinkten, maar als die kleuren met een naaldje onder de opperhuid worden aangebracht, mag je daar toch wel extra veiligheidseisen aan stellen.

Als je een afbeelding op de huid dan toch mooi vindt, lijkt het mij veiliger als je met een cosmetisch product zoals een lipstick bijvoorbeeld een Yolanthe op je huid tekent. Die lipsticks zijn veilig en verkrijgbaar in alle kleuren van de regenboog. En zo’n afbeelding is natuurlijk niet permanent, je kunt een wisseltentoonstelling op je huid zetten.