Het wordt een rampzalige eeuw, beloven de voorspellingen van organisaties als IPCC en de VN zelf. Het milieu holt achteruit, en de bevolking groeit rap. Brian O’Neill analyseert in Proceedings of the National Academy of Sciences het verband tussen bevolkingsgroei en het beperken van de hoeveelheid uitgestoten koolstofdioxide. Dat voorspelt kansen voor fair trade duurzame condooms.

Brian C. O’Neill en zijn collega’s in de VS, Duitsland en Oostenrijk koppelden in een model economische groei, energiegebruik en bevolkingsgroei. Ze vonden dat in een gebied een vergrijzende bevolking de toekomstige CO2-uitstoot met twintig procent kan beperken. Anderzijds kan verstedelijking die uitstoot met 25 procent bevorderen. Het is zoeken naar een balans, maar zorgvuldige family planning lijkt goed voor het toekomstige milieu. Daarmee zijn de doelstellingen voor minder CO2-uitstoot al voor een flink deel te halen.

Geïndustrialiseerde landen kennen vergrijzing en daarmee daalt de economische productiviteit, derde-wereldlanden kennen een snelle bevolkingsgroei én een migratie van platteland naar stad, waarbij economische productiviteit snel toeneemt.

Onze voorouders aten elkaar geregeld op – en om verrassende redenen
LEES OOK

Onze voorouders aten elkaar geregeld op – en om verrassende redenen

Uit fossielen blijkt dat de mens al een miljoen jaar aan kannibalisme doet. Onze voorouders aten ­elkaar in veel gevallen waarschijnlijk niet op ­va ...

De recente voorstellen voor het verhogen van de pensioengerechtigde leeftijd in West-Europese landen leiden, volgens de analyse van O’Neill, tot een hogere economische productiviteit van een land. De auteurs stellen echter dat hun resultaten geen directe aanbeveling zijn voor het politiek beïnvloeden van de vergrijzing of de verstedelijking. Toch laten ze zien hoe een lagere bevolkingsaanwas tegen het jaar 2100 enkele gigatonnen koolstof per jaar kan schelen. Dat is niet mis, want momenteel stoten mensen samen zo’n 7 gigaton per jaar uit.

Volgens opiniepeilingen bij gezinnen bestaat er in diverse landen een behoefte aan een betere gezinsplanning. Dat zou in de VS leiden tot 0,2 minder geboorten per vrouw en in de Derde Wereld 0,6 tot 0,7. In het VN-scenario met een trage groei van de wereldbevolking levert de daaruit voortvloeiende uitstootbeperking in de VS en de Derde Wereld (met uitzondering van China) al de helft van wat er tegen die tijd volgens het IPCC aan CO2-uitstoot moet worden vermeden.

Volop redenen dus voor wereldwijde introductie van bijvoorbeeld de lovepack. Dat is een condoom gemaakt uit natuurrubber uit duurzame bossen waarvoor bovendien goed betaald wordt aan rubberplanters. Tijd voor klimaatneutraal vrijen, zonder zorgen om de zeespiegel.