Dit is een Leerstijlentest. Omcirkel of de volgende stellingen wel (+) of niet (–) op u van toepassing zijn.

+ / – 1. Ik ben dikwijls ondoordacht bezig.
+ / – 2. Ik praat meer dan ik luister.
+ / – 3. Ik houd van spontane mensen die van het leven kunnen genieten.

Beantwoordt u de eerste twee vragen ontkennend, en de laatste juist bevestigend? Ongelooflijk, wat een verrassing! Wat zegt die test over u, vraagt u zich misschien af. Nou, geen snars, lijkt mij.

'Mensen zijn huiverig voor onbekend voedsel'
LEES OOK

'Mensen zijn huiverig voor onbekend voedsel'

Cagla Cinar onderzoekt onze afkeer van onbekend voedsel. Want waarom eten mensen bijvoorbeeld niet graag een reep gemaakt van insecten?

Toch moest ik gisteren 40 van dergelijke vragen beantwoorden. De vrijwilligersorganisatie waar ik mij heb aangemeld, hoopt mij tijdens een training het komend weekend meer inzicht bij te brengen in mijn eigen doen en laten. De test, opgesteld volgens de theoriën van de Amerikaanse psycholoog David Kolb, maakt deel uit van de training.

Cognitieve kwakzalverij

Ik heb een gloeiende hekel aan dit soort testen, boordenvol vaag en dubbelzinnig geformuleerde vragen. Zoals 'Waar of niet waar: ik leid een zorgvuldig, geregeld leven voor wat betreft mijn vrijetijdsbesteding, eet-, drink-, slaap- en sportgewoonten.'
Kreunend van ergernis vul ik ze in, wetend dat ik meewerk aan je reinste cognitieve kwakzalverij.

De testen eindigen steevast met een schematische illustratie waarbinnen de kenmerken van mijn karakter zich aftekenen. Ben ik een typische doener en beslisser, of toch meer een dromer en een denker? Als ik de cijfers omcirkel die een plusje hebben gekregen, kom ik er snel genoeg achter.

Een 'zorgvuldig en geregeld leven' brengt mij hoger op de as van 'abstracte denkers'. Als ik me 'stoor aan mensen die altijd grapjes maken en het leven niet serieus nemen', maakt me dat geen onuitstaanbare zuurpruim, maar een 'passief observerend' type.

Horoscoop

Ik ben geen psycholoog. Maar tests als deze – onzinenquêtes met een psychologisch luchtje – zetten de psychologie als wetenschap in een kwaad daglicht. Wie hoopt op deze manier meer grip te krijgen op het eigen karakter, kan net zo goed de wekelijkse horoscoop in de Libelle lezen.

Kortom, de trainer van de vrijwilligersorganisatie krijgt het dit weekend zwaar te verduren.

Overigens ben ik een doener en een beslisser, maar ook – in iets mindere mate – een denker en een dromer. O ja, en een leeuw volgens de westerse astrologie.