Twee ambitieuze (van de zeer vele!) R&D plannen die over 10 jaar geconcretiseerd zijn:


1. Milk Genomics Initiatief. Het project is gericht op het vaststellen van mogelijkheden om door fokkerijmaatregelen de kwaliteitseigenschappen van melk in de gewenste richting te verbeteren. Hierbij wordt gekeken naar de specifieke mogelijkheden voor genetische verbetering van melksamenstelling. Het gaat daarbij om marktgericht produceren (wat wil de consument/maatschappij?), interactie tussen genetica, voeding van de koe en melksamenstelling, parameters om melkkwaliteit te bewaken, en economisch-strategisch effecten (incl. dierwelzijn) in de toekomst.

2. Maatschappelijk geaccepteerde dierziektepreventie en -bestrijding. De laatste uitbraken van besmettelijke dierziekten (zoals varkenspest en mond- en klauwzeer) hebben geleerd dat dergelijke ziekten een enorme impact kunnen hebben op de maatschappij. Zowel in termen van (1) epidemiologie (veterinair), (2) economie (boeren, overheid, agribusiness, toerisme) en (3) ethiek (sociale onrust en verstoring) kan de 'schade' hoog oplopen. Op elk van de 3 gebieden is nog veel te verbeteren. Bijv. nieuwe vaccins op veterinair gebied en betere kennis hoe ziektes geïntroduceerd en verspreid worden, het creëren van meer robuuste veehouderijsystemen die de schade zo veel mogelijk beperken (economie). Hierdoor hoeven er aanzienlijk minder dieren te worden afgemaakt en is er aanzienlijk minder verstoring en onrust in getroffen gebieden (ethiek).