Philips Semiconductors heeft in de afgelopen periode van ca 5 jaar haar R&D policy meer gefocuseerd.


Wij zien voor de komende tien jaar een zeer sterke groei in een markt die we “Connected Consumer” hebben gedoopt. De definitie daarvan is “alle electronische apparatuur (met ingebouwde software) die consumenten gebruiken voor hun alledaagse bezigheden en waar die consument rechtstreeks mee bezig is”. Om dat een beetje duidelijker te maken: een mobiele telefoon hoort daarbij, het base-station van die mobiele telefoon niet. De interactieve TV en homegateway wel, de head-end electronica van de kabeloperator niet. Etc.

Onze ambitie is om een leiderspositie in de halfgeleiders voor deze toepassing te worden. Daarvoor zijn een aantal duidelijke technologische verworvenheden te realiseren:  1. Leiderschapspositie in geavanceerde CMOS procestechnologie. Daartoe hebben we een partnershap (Crolles-Alliance) opgezet met STMicroelectronica en Freescale (vroeger Motorola semiconductors) en een samenwerking van die alliance met TSMC. Doel is om in de huidige en volgende procesgeneraties (90, 65, 45 nanometer en volgende) als (een van de ) eerste firma's producten in deze technologie te produceren. Per proces-node (bv. CMOS065) zijn de ontwikkelkosten tussen de 300 en500M€ en door de samenwerking kunnen we dat verdelen. De resultaten hiervan beginnen te komen maar zullen zich vooral in het komende decennium via producten moeten manifesteren.
  2. Leiderschap in “Platform”-technologie. Ontwerpen van IC's wordt steeds kostbaarder en complexer. Tegelijkertijd is er vraag naar snelle markt introductie van nieuwe IC's. De oplossing die wij hebben voorgesteld is gebruik van platformen: flexibele, herbruikbare programmeerbare architecturen (voor IC en Software) waarmee snel grote IC's gemaakt kunnen worden door hergebruik van grote bouwblokken. Onze oplossing heet Nexperia (twee versies: Nexperia Home voor apparatuur in huis met voeding en Nexperia Mobile voor draagbare apparatuur). Inmiddels hebben andere grote firma's soortgelijke platform architecturen bedacht. Het ontwikkelen van een platform kost ca 300M€ en vereist dus een grote markt voor de producten die ermee gemaakt worden.

Wij geven per jaar in de grootte orde van 950M€ aan R&D uit, en een substantieel gedeelte daarvan is gericht op de ondersteuning van de leiderschapspositie in Connected Consumer applicaties.

Ik hoop dat over (liefst minder dan) 10 jaar duidelijk geworden is dat de Crolles Alliance ons tot een van de leiders in process technologie gemaakt heeft en dat we middels Nexperia architectuur een leidende positie in de Connected Consumer markt veroverd hebben.