De aardgasvoorraden onder Nederland zijn niet oneindig. Is het gedaan met de luxe-positie wat betreft energievoorziening als het gas inderdaad opraakt? De Nationale Jongerencoalitie voor Milieu en Ontwikkeling beschuldigt de regering van korte-termijndenken ten aanzien van de gasvoorraden. Wetenschappers reageren.


De komende generatie zal de dupe worden van het huidige beleid, aldus de Nationale Jongerencoalitie voor Milieu en Ontwikkeling (NJMO). In 2030 of kort daarna zal het gas op zijn en dat zal een zware economische klap voor Nederland beteken. Een groot deel, circa vijftig procent, gaat nu naar het buitenland. Dat is volgens het NJMO onnadenkend. Daarbij doet de regering te weinig aan de ontwikkeling van alternatieve energiebronnen.
Volgens ing Ed Niesten van Energie Beheer Nederland, een onderdeel van het Ministerie voor Economische Zaken, is de verwachting dat er tot 2040 genoeg aardgas beschikbaar is, voor binnenlands gebruik tenminste. In de export zal waarschijnlijk tot 2005 kunnen worden voorzien. Onder het Waddengebied zit naar schatting nog tweehonderd miljard kuub gas, voldoende voor vijf jaar binnenlands gebruik. Veel milieuorganisaties willen echter niet dat daar geboord wordt. “Als het gas echt op is en er onvoldoende alternatieven zijn, zullen we uit Rusland of Noorwegen moeten importeren”, zegt Niesten. “Het gemis van de aardgasbaten komt dan voor de rekening van de belastingbetaler. De regering probeert inderdaad om nu zoveel mogelijk geld te slaan uit de gasvoorraden. Alternatieven worden uit de mark gedrukt.”
Ir Pieter Kroon van de Stichting Energieonderzoek Centrum Nederland te Petten denkt niet dat de regering een verkeerd beleid voert ten aanzien van de voorraden. “Twintig jaar geleden dachten we ook dat het op was, er is nog wel wat te vinden.” zegt Kroon. “In de wereld is nog voor vijftig jaar gas te vinden en nog voor tweehonderd jaar kolen.” De kolenvergassingmethode is een schone methode om energie aan kolen te onttrekken, maar erg duur. Er is tot nu toe één kolenvergasser gebouwd, maar, vertelt Kroon: “Die doet het niet zo goed.”
De ontwikkeling van alternatieve energiebronnen krijgt wel aandacht volgens Kroon. “Daar wordt ongeveer één miljoen gulden per jaar ingestoken. Erg veel in vergelijking met andere landen in de Europese Unie. De aardgasbaten zijn op zich wel prettig voor de Nederlandse economie, maar uiteindelijk maakt het maar vijf tot zes procent van de totale inkomsten van de regering uit. Er is ook nog de optie van methaanijs in de zeebodem. Dat lijkt ook gas te bevatten. Of oliewinning uit leisteen, dat is ook in ontwikkeling.”
Prof dr Lucas Reijnders van de Stichting Natuurwetenschap en Milieu vindt de actie van NJMO erg terecht. “De toekomstige energievoorziening zal veel duurder zijn dan aardgas. De regering zou veel meer kunnen uitgeven aan de ontwikkeling van duurzame energie. Het is bekend dat de voorraden opraken, maar er gebeurt geen bal mee. De baten van het aardgas verdwijnen alle kanten op, behalve in de ontwikkeling van wind- en zonne-energie. Dit proces gaat over rechtvaardigheid tussen de generaties.”