Memphis, Tennessee (VS) – Driekwart van de Amerikanen zegt gemiddeld tot zeer geïnteresseerd te zijn in de natuur. Toch stemde de helft van hen op Bush. Hoe zit dat?


Amerikanen staan nu niet direct bekend als buitengewoon begaan met het lot van de natuur. Ze rijden overal in hun auto naartoe, recyclen hun afval niet en gebruiken werkelijk overal elektrische apparatuur voor. Maar bovenal: ze kozen Bush tot president, een man die de economische belangen van Amerika zeer nadrukkelijk zwaarder laat wegen dan natuur- en milieubelangen. Een recente enquête van Ducks Unlimited, een Amerikaanse natuurbeschermingsorganisatie met meer dan een miljoen leden, leverde wat dat betreft een opmerkelijk resultaat op. Amerikanen lijken zich wel degelijk om de natuur te bekommeren, maar ze weten er te weinig vanaf om actie te kunnen ondernemen.
Ducks Unlimited ondervroeg duizend willekeurige Amerikanen van achttien jaar en ouder. Van deze groep zei 76% een gemiddelde tot zeer grote interesse in de natuur te hebben; 51% had in het afgelopen jaar een nationaal park bezocht en 44% gaf aan wel eens vogels te bestuderen. Toch was slechts 18% lid of donateur van een natuurbeschermingsorganisatie en wist maar liefst 63% niet één zo'n instantie te noemen. Die discrepantie is opvallend. De enquête doet vermoeden dat de Amerikanen niet veel van de natuur weten, er niet veel over nadenken maar op het moment dat iemand ze ernaar vraagt, er niet onwelwillend tegenover staan. Wat dat betreft zegt zo'n enquête eigenlijk niets. Amerikanen zijn nu eenmaal enthousiast over alles waar je ze naar vraagt. Dat zegt wellicht meer iets over een cultureel verschil met onze manier van reageren, dan over hoe ze er nu werkelijk zelf over denken. Zo gaf 80% aan graag bij te willen dragen aan moeras- en watervogelbescherming als ze zouden weten dat watergebieden belangrijk zijn. Van de ondervraagden zei 33% overigens in het algemeen niet genoeg van de toestand van de natuur te weten om er een goed oordeel over te hebben.
Zou educatie dan de sleutel zijn tot bewustzijn? Voorlichting op natuur- en milieugebied loopt in Amerika voorop vergeleken met de rest van de wereld. Zo bezoekt ieder kind in de staat Minnesota tijdens zijn schooltijd tenminste eenmaal, gedurende een hele week, een natuur- en milieueducatiecentrum. In Nederland en België kunnen wij daar niet aan tippen. Toch is over het algemeen het natuur- en milieubewustzijn in Europa groter dan in de Verenigde Staten. Wetenschappers denken dat dat te maken heeft met het feit dat Amerika zo uitgestrekt is en absoluut gezien zoveel natuur heeft, dat de Amerikaan denkt dat het zo'n vaart niet loopt. Ook is er natuurlijk de mogelijkheid dat de Amerikaan er helemaal niet over nadenkt… Wellicht zijn er toch niet genoeg educatiecentra.

Nienke Beintema