Brussel (B) – Net op het ogenblik dat Bush in België verblijft, zal de Belgische regering het Verdrag van Kyoto bekrachtigen. De Vlaamse regering tekent al op vrijdag 14 juni.


Nauwelijks had de Amerikaanse president voet op Belgische bodem gezet, of eerste minister Guy Verhofstadt deelde hem laconiek mee dat België het Verdrag van Kyoto zal bekrachtigen. Daarmee countert Verhofstadt de ‘verregaande luisterbereidheid’ die de president tijdens zijn bezoek aan Europa en de Nato tentoonspreidt.
Bush wil het verdrag niet bekrachtigen omdat het ingaat tegen de belangen van de Amerikaanse industrie. Tot nu toe werd het verdrag alleen geratificeerd door ontwikkelingslanden, dus België zal het eerste industrieland zijn. Frankrijk heeft al wel de parlementaire procedure doorlopen, maar de Franse regering wacht nog op verder overleg met de Europese partners.
Volgens Kyoto moet België de uitstoot van broeikasgassen tegen 2012 met 7,5 procent verminderen ten opzichte van het niveau van 1990. Hierbij moeten de drie gewesten, Vlaanderen, Brussel en Wallonië de inspanningen verdelen.

Peter Raeymaekers