Australië droogt op, en dat is aan ons te wijten. Vergeleken met het midden van de 20e eeuw valt daar in de toekomst gemiddeld zo’n veertig procent minder regen. Volgens een nieuw model zijn broeikasgassen daarvoor verantwoordelijk.

Waar water is daar is leven, maar veel delen van de wereld zullen droogvallen door klimaatverandering. Volgens een nieuw model zijn broeikasgassen daarvoor verantwoordelijk.

Wereldwijd zijn veel mensen zijn afhankelijk van het regenwater dat waterreservoirs opslaan. ‘In Perth daalt sinds 2000 de hoeveelheid opgevangen water sterk. Vergeleken met de periode 1911-1974 wordt er jaarlijks 75% minder water opgeslagen in waterreservoirs’, zegt David Karoly, verbonden aan de universiteit van Melbourne. ‘In het zuidwestelijke deel van Australië is sinds 1960 zelfs twintig procent minder regen gevallen’, aldus Nerilie Abram van de Australische nationale universiteit in Canberra.

Lachgasgehalte atmosfeer groeit alarmerend snel
LEES OOK

Lachgasgehalte atmosfeer groeit alarmerend snel

De uitstoot van het krachtige broeikasgas N2O blijft toenemen, met name door de landbouw.

Westenwind

Steeds minder water wordt opgeslagen in waterreservoirs. Credit: Tim J. Keegan
Steeds minder water wordt opgeslagen in waterreservoirs. Credit: Tim J. Keegan

Eerdere onderzoeken suggereerden dat dit was te danken aan de westenwinden rondom Antarctica. Die zouden dichter naar de polen trekken en daardoor de luchtvochtigheid wegzuigen uit Australië, New Zeeland en Zuid-Amerika waardoor het droger wordt. Het gat in de ozonlaag werd lange tijd aangewezen als verantwoordelijke, totdat bekend werd dat broeikasgassen mede schuldig waren. Maar bepaalde eigenaardigheden in de klimaatmodellen maken het erg moeilijk om de lange termijn-droogte in het zuidwesten van Australië toe te schrijven aan een veranderend klimaat. De resolutie, oftewel de precisie, van die klimaatmodellen is daarvoor te klein.

Dat lijkt nu verleden tijd. Thomas Delworth en Fanrong Zeng, verbonden aan Princeton University, hebben namelijk een model met een grotere precisie ontwikkeld. Daardoor kunnen zij beter voorspellen waar het gaat regenen en hoeveel.

Toekomst

De onderzoekers voorspelden met dat model de regenbuien van de afgelopen eeuw. Dat lukte echter alleen wanneer de invloed van broeikasgassen werd meegenomen. Deden zij dat niet, dan pakten de voorspellingen totaal anders uit. ‘Zonder broeikasgassen zou het westen van Australië geen klimaatverandering kennen en niet zo uitgedroogd zijn zoals het tegenwoordig is’, zegt Delworth.

Wanneer niets aan de uitstoot van broeikasgassen wordt gedaan dan zal volgens het model van Delworth en Zeng de aarde rond 2100 met zo’n 4,8 °C zijn opgewarmd, en zal tegen die tijd zo’n 40 procent minder regen vallen.

‘Dit onderzoek voorspelt dat het er slecht voorstaat met de toekomstige regenval’, zegt Abram. ‘Het lijkt ons idee te bevestigen dat de zuidelijke delen van Australië nog droger worden de komende jaren, tenzij we iets doen aan de uitstoot van broeikasgassen.’

Het blijkt dat de enorme droogte nabij Perth niet de enige manier is waarop klimaatverandering Australië raakt. Uit andere onderzoeken bleek al dat extreme gebeurtenissen zoals mega-droogtes, overstromingen, hittegolven en bosbranden toe zijn te schrijven aan klimaatverandering. Het Australische klimaatgenootschap denkt dat die gebeurtenissen vaker zullen voorkomen en dat Australië zich moet voorbereiden op meer van hetzelfde.

Lees verder: