Biologen van Burgers’ Zoo hebben voor het eerst succesvol anticonceptie toegepast bij een vis. De ingreep was nodig om de voortplanting door een wel heel enthousiaste rog in toom te houden.  

De gevlekte adelaarsroggen van Burgers’ Zoo doen mee aan een kweekprogramma dat bedoeld is om de roggenpopulatie in Europese aquaria in stand te houden. Twee vrouwtjes van Burgers’ waren echter zo succesvol in het voortplanten, dat hun genetisch materiaal dreigde te gaan overheersen in de genenpoel van de Europese adelaarsroggen. Dat is een probleem omdat te weinig genetische variatie kan leiden tot complicaties zoals een verhoogde vatbaarheid voor ziekten.

Een van de enthousiast voortplantende vrouwtjes is daarom verhuisd naar een ander aquarium. De ander, die volgens nos.nl verantwoordelijk is voor 21 van de 58 jongen, is voorzien van anticonceptie.

‘Wat mensen allang vergeten zijn, staat nog geschreven in bomen’
LEES OOK

‘Wat mensen allang vergeten zijn, staat nog geschreven in bomen’

Met haar boomboor onderzoekt Valerie Trouet woudreuzen en reconstrueert ze wat die allemaal hebben meegemaakt.

rog
Een gevlekte adelaarsrog was wel heel succesvol in de voortplanting. Beeld: Koninklijke Burgers’ Zoo

Bioloog Max Janse en dierenarts Henk Luten werkten samen om de anticonceptiemethode toe te passen. In de linkerborstvin van de rog implanteerden zij een anticonceptierietje. Het rietje geeft hormonen af aan het dier die de eisprong voorkomen. Dat bleek succesvol. Het is de eerste keer dat deze methode, die al veel gebruikt wordt bij zoogdieren, ook bij vissensoorten werkt. Het anticonceptierietje is eerder aangebracht bij een rog van een andere soort maar werkte toen niet door een onjuiste hormoonsamenstelling.

De onderzoekers hopen dat hun anticonceptiemethode ervoor kan zorgen dat er niet langer wilde roggen betrokken hoeven te worden bij de kweek. Voorheen was dat de enige manier om voldoende diversiteit van de genenpoel te garanderen.