Amsterdam (NL) – Een nieuwe chemische sensor meet concentraties van anorganische materialen in water meet.


Tijdens de internationale tuinbouwvakbeurs van 31 oktober tot en met 3 november presenteert het bedrijf Sentron de Chemfet-sensor. Dit is een chemische sensor die tegelijkertijd concentraties van meerdere stoffen in water meet. Chemfet komt voort uit een samenwerkingsverband tussen de Technologiestichting STW en het onderzoeksinstituut MESA+, verbonden aan de Universiteit Twente.
Chemfet staat voor chemically modified field effect transistor. De basis bestaat uit een in Twente ontwikkelde sensor op basis van siliciumhalfgeleidertechnologie. Op de sensor is een chemisch membraan aangebracht dat gevoelig is voor specifieke zoutionen zoals natrium, calcium, nitraat en kalium. De sensor meet ondertussen meteen even de zuurgraad van het water. Met alles er op en eraan bedraagt het formaat van de sensor maar één bij drie millimeter.

De sensor in volle glorie


Het meetinstrument is handig voor tuinbouwers. Chemfet meet nauwkeurig de hoeveelheid aanwezige kunstmeststoffen in bijvoorbeeld een kas. Met deze gegevens bepaalt een regelsysteem wat de kas aan voedingstoffen nodig heeft. De tuinder zelf kan bovendien op elk moment de situatie in zijn kas bekijken. Op de ouderwetse manier een monster naar het laboratorium opsturen voor een analyse kost duidelijk meer tijd.
Op korte termijn is Chemfet ook inzetbaar voor metingen in grond- en drinkwater of de vaatwasmachine. Een andere toekomstige toepassingen is het meten van het natrium- en kaliumgehalte van het bloed. De onderzoekers verwachten in de toekomst met Chemfet ook ammonium, chloorionen en zware metalen te kunnen meten. Voorlopig kost de minuscule sensor circa zesduizend gulden (honderdtwintigduizend Belgische frank).

Marijn Sandtke