Al snel nadat bekend werd dat in België dioxine is aangetroffen in dierenvoeders, leveren diverse organisaties op internet informatie over dioxine, bijvoorbeeld in Duitsland. Enkele nieuwsbronnen op internet hebben het al over chickengate.


De aandacht voor dioxinen is na het ongeluk in Seveso in 1976 niet geheel verslapt. Sindsdien is de kennis over deze gevaarlijke verbinding sterk toegenomen. Van de dioxinen is vooral TCDD (tetrachloordibenzo-para-dioxine) berucht. Dioxinen komen vrij bij de onvolledige verbranding van koolwaterstoffen in de aanwezigheid van chloor. Doordat ze goed in vet oplossen, kunnen dioxinen zich ophopen in het vetweefsel van dier en mens.
Over het ontstaan van dioxinen geeft het Australische energiebedrijf Ace nuttige informatie. Deze verbindingen zijn zeker niet alleen afkomstig van rampen (waar men de vermenging van verontreinigd industrieel afval met afgewerkt frituurvet voor diervoeding wel toe mag rekenen). Dieselmotoren, bosbranden, zelfs crematoria en sigaretten kunnen een bron van dioxinen vormen.

De Vlaams Instelling voor Technologisch Onderzoek verschaft op zijn site een weinig opwekkend overzicht van de giftigheid van dioxinen. De gegevens zijn verzameld na diverse ongelukken (industriële blootstelling, besmette rijstolie, Seveso) en naar aanleiding van blootstelling aan dioxinen via Agent Orange, het ontbladeringsmiddel dat in Vietnam is toegepast. Een ander rapport treft men aan bij de World Health Organisation.
Een verslag van een Noors schoolproject leert dat niet alleen kip, maar ook vis met dioxine verontreinigd kan zijn. Een Noorse energieinstallatie en vooral de Russische papier- en cellulose-industrie in Noordwest-Rusland blijken veel dioxinen te hebben uitgestoten.
Marco Bleeker verschaft op zijn site achtergrondinformatie over de passieve isolatie van dioxinen bij de Diemerzeedijk, waar Amsterdam nu de nieuwe wijk IJburg bouwt. Destijds is hier afval gedumpt dat het gevaarlijke goedje bevatte. Greenpeace verzorgt een kritische vraag-en-antwoordlijst over dioxinen. Voor een goed evenwicht moet men daarnaast een pagina van de Chlorofielen lezen, een instelling die poogt nuances in het debat over chloorgebruik te brengen

Enkele andere informatiebronnen:
US Environmental Protection Agency
Alliance for Environmental Technologies
International Food Information Council
Een selectie van chemische ongelukken

Erick Vermeulen

Internetverwijzingen in het julinummerGestoorde elektrische apparaten
De Nederlandse EMC-vereniging

Leven en dood van de koraalriffen
De Planetary Coral Reef Research site bevat links naar
koraal-onderzoekers en programma’s
De Coral Disease page bevat een up-to-date bibliografie en vele nuttige links.
Reefcare, de ingang naar wat er op Curaçao gaande is.

Zot ozon
Het Max-Planck-Institut für Chemie.
Het Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut publiceeder een onderzoeksrapport over ozon en UV-straling.

Evolutie van vin naar voet
Informatie over Acasthonega bij het American Museum of Natural History
De Tree-of-Life in Arizona

Water dat omhoog stroomt
Werkgroep Ontwikkelingstechniek in Twente
ROC Oost-Nederland