Het plan om ondergronds CO2 op te slaan in Barendrecht, is voorlopig van de baan. Daar gaan ambtenaren van uit die bij de opslag betrokken zijn.


Aanleiding is het regeerakkoord waarover VVD, CDA en PVV het vorige week eens werden. Daarin staat dat het nieuwe kabinet weliswaar vasthoudt aan de Europese doelstelling om in 2020 20 procent minder CO2-uitstoot te hebben, maar ook dat een nieuwe kerncentrale daarbij voorrang heeft.

‘Opslag van CO2 kan ondergronds plaatsvinden met inachtneming van strenge veiligheidsnormen en lokaal draagvlak’, aldus het akkoord. ‘Deze opslag komt pas aan de orde na verlening van de vergunning voor een nieuwe kerncentrale.’

Lachgasgehalte atmosfeer groeit alarmerend snel
LEES OOK

Lachgasgehalte atmosfeer groeit alarmerend snel

De uitstoot van het krachtige broeikasgas N2O blijft toenemen, met name door de landbouw.

Aangezien die vergunningverlening minstens negen jaar duurt, staat het proefproject in Barendrecht feitelijk in de ijskast, bevestigen ambtenaren rondom het project tegen NWT. Op het ministerie is dat zelfs met zoveel woorden intern bekendgemaakt, volgens de direct betrokkenen.

Draagvlak
Vorige week besloot de gemeenteraad van Barendrecht om het kabinet per brief om opheldering te vragen over de kwestie. De gemeente richt zich vooral op de formulering dat er ‘lokaal draagvlak’ moet zijn voor het project. Dat is er volgens de gemeente niet.

Toen NWT Magazine de opslagplannen vorig jaar kritisch tegen het licht hield, was de conclusie dat er ook op de ‘strenge veiligheidsnormen’ veel valt af te dingen. De veiligheid is namelijk doorgerekend met computermodellen die onvoldoende rekening houden met de situatie ter plaatse. (Bestel na)

Zo houden de rekenmodellen die becijferen wat er zou gebeuren als de opslaginstallatie onverhoopt lek raakt geen rekening met het feit dat Barendrecht in een soort kom ligt, omzoomd door dijken en snelwegen. Bovendien gaan de modellen ervan uit dat het waait en kijken ze alleen maar naar het CO2-gehalte vlak boven de grond, terwijl juist bewoners van flats bij een gaslek de volle lading zouden krijgen.

CO2 is zwaarder dan lucht, waardoor het reuk- en kleurloze gas in grote hoeveelheden dodelijk kan zijn. De ergste ramp met CO2 vond plaats in 1986, toen er uit een vulkanisch meer in Kameroen een grote hoeveelheid CO2 ontsnapte. Daarbij kwamen 1700 omwonenden om het leven.

Door Maarten Keulemans