Thiene (I) – Met nieuwe meettechnieken stelden Italiaanse onderzoekers kaarten van de Aarde samen die tonen hoe groot de lichtvervuiling overal is.


Op vakantie ten zuiden van de Alpen zie je 's avonds enorme hoeveelheden sterren aan de hemel verschijnen. Zelfs de Melkweg kun je zien, als een heldere band die het firmament doorkruist. In West-Europa levert de nachtelijke hemel een veel troebelder beeld. Met name de lichtvervuiling is daar debet aan. Het schijnsel van steden, kassen en lampen langs snelwegen vormt een filter waar het licht van vergelegen en zwakke sterren niet doorheen kan dringen.
Italiaanse onderzoekers berekenden op basis van gegevens van het US Air Force Defense Meteorological Satellite Program hoeveel kunstmatig licht door de atmosfeer dringt. Bij hun berekeningen hielden ze rekening met allerlei factoren, zoals verstrooiing van licht door stof en deeltjes in de lucht, hoogte van gebieden, afscherming door bergen en heuvels, natuurlijke helderheid van de hemel en de eigenschappen van het menselijk oog. Het resultaat is alarmerend. In gebieden waar 97% van de bevolking van de VS woont, 96% van de inwoners van de Europese Unie en de helft van de wereldbevolking, wordt het nooit echt donker. Daar is de hemel altijd net zo licht alsof er minimaal een halve Maan is. Daar zal het nooit nacht worden.

Vrijwel alle Europeanen zien 's avonds kunstmatig licht als ze naar de hemel turen.

De kaarten van de lichtvervuiling tonen in valse kleuren de mate van lichtvervuiling. Drukbevolkte gebieden in de industriële landen, maar ook langs kusten en rivieren elders op de wereld, kun je gemakkelijk koppelen aan bekende steden en landen. In het land van de rijzende Zon blijft het altijd een beetje licht.
Lichtvervuiling was totnogtoe vooral een vervelend verschijnsel voor astronomen. Optische telescopen kunnen daardoor immers veel minder waarnemen. De onderzoekers van het Italiaanse Light Pollution Science and Technology Institute wijzen erop dat lichtvervuiling nog meer nadelen kan hebben. Er is nog geen onderzoek gedaan naar het effect van licht op de biosfeer. Veel mensen hebben bovendien nooit kans om hun ogen te laten wennen aan het kijken in het donker.

Erick Vermeulen