Ann Arbor, Michigan (VS) – Nieuwe computermodellen leiden tot een beter begrip van het ontoegankelijke centrum van de Aarde.


Onderzoekers van de University of Michigan ontwikkelden een model dat de kern van de Aarde, die uit ijzer bestaat, beschrijft. Zij simuleerden hiermee het gedrag van ijzer bij extreem hoge druk en temperatuur. Onder deze omstandigheden verandert de kristalstructuur van de ijzeratomen. Het model toont aan dat de elastische eigenschappen van ijzer onder extreme omstandigheden anders zijn dan bij lage temperaturen.
Direct meten in het centrum van de Aarde is onmogelijk. De binnenste kern is een vaste bol van 1200 kilometer doorsnede en met een temperatuur van ruim 5000ºC niet toegankelijk voor meetinstrumenten. In het laboratorium een Aarde nabouwen is ook nog niet gelukt. Daarom moeten computermodellen (gebaseerd op fundamentele fysische eigenschappen) inzicht verschaffen in het gedrag van ijzer onder extreme omstandigheden.
De resultaten van de simulatie kwamen goed overeen met indirecte metingen. De wetenschappers kijken hierbij naar de snelheid waarmee seismografische golven zich voortplanten door de kern van de Aarde. Uit de vergelijking van metingen en simulaties bij verschillende temperaturen bleek dat het binnenste van onze planeet een temperatuur heeft van ongeveer 5400ºC.
Met de nieuwe modellen hopen de onderzoekers antwoord te krijgen op een nog onopgelost vraagstuk. Door aardbevingen opgewekte golven reizen door de binnenste kern van de Aarde met verschillende snelheden, afhankelijk van de richting. Maar waarom planten golven die parallel lopen aan de poolas van de Aarde zich sneller voort dan golven in andere richtingen?

Marijn Sandtke