De wereldwijde uitstoot van koolstofdioxide is dit jaar met 7 procent afgenomen. Hoewel die afname ongekend hoog is, zal hij volgens onderzoekers op lange termijn geen effect hebben op de klimaatverandering.

Uit het Global Carbon Budget, een jaarlijks verslag, blijkt dat de coronalockdowns de jarenlange stijging van de wereldwijde CO2-uitstoot hebben omgezet in een daling. Vanwege hun langdurige beperkingen ervoeren Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk de grootste afname. Deze landen stootten dit jaar respectievelijk 15 en 13 procent minder CO2 uit.

Wereldwijd kwam er in 2020 bij het verbranden van fossiele brandstoffen 34,1 miljard ton aan koolstofdioxide vrij. Dat is 2,3 miljard ton minder dan vorig jaar.

Er is meer onderzoek nodig naar het effect van ruimtevaart op het brein
LEES OOK

Er is meer onderzoek nodig naar het effect van ruimtevaart op het brein

Om veilig te ruimtereizen, moeten we in beeld krijgen hoe een leven zonder aardse zwaartekracht de hersenen beïnvloedt, stelt Elisa Raffaella Ferrè.

Het leeuwendeel van die afname (0,84 miljard ton) heeft te maken met de transportsector, met name het wegverkeer. De uitstoot van die sector kelderde enorm in april, toen veel landen reisbeperkingen hadden opgelegd. In de maanden daarna keerde de wereldwijde uitstoot langzaam terug naar het niveau van voor de pandemie.

Ongelijk verdeeld

Pierre Friedlingstein van de Universiteit van Exeter in het Verenigd Koninkrijk was een van de samenstellers van het Global Carbon Budget. Volgens hem stevenen we af op een herhaling van 2009. Destijds daalde de uitstoot door de kredietcrisis, maar steeg die daarna extra hard.

‘Als je de daling in 2020 vergelijkt met wat er zich tot nu toe heeft opgehoopt in de atmosfeer en wat er zich in de toekomst zal blijven ophopen, dan zal de huidige daling op lange termijn geen verschil maken’, zegt Friedlingstein. ‘Om wel een verschil te maken, moet deze trend worden doorgezet.’

Niet alle sectoren gingen mee met de daling. De uitstoot van de industrie was iets hoger dan in 2019. Dat is mogelijk te wijten aan China, waar de industriële activiteit na beperkingen in het begin van het jaar snel weer op het oude niveau terugkeerde.

Sowieso was de afname geografisch gezien ongelijk verdeeld. Een groot deel van de daling komt op het conto van de VS en Europa. De totale CO2-uitstoot van China was slechts 0,15 miljard ton lager dan vorig jaar.

Corinne Le Quéré van de Britse Universiteit van East Anglia hoorde ook bij het team dat het verslag opstelde. Volgens haar is een stijging in 2021 erg waarschijnlijk, aangezien de daling dit jaar zo groot was. ‘Het is alleen moeilijk te zeggen hoe groot de stijging in 2021 zal zijn’, zegt ze. ‘Misschien keert de uitstoot terug op het niveau van 2019, misschien gaat die daar zelfs wel overheen.’

Dossier coronavirus
Lees alles over het coronavirus en covid-19 in ons dossier.