Amsterdam (NL) – De Universiteit van Amsterdam heeft dertig miljoen euro uitgetrokken om haar natuurkunde-onderzoek een nieuwe injectie te geven.

In juli 2001 werd spuitasbest aangetroffen in het natuurkundegebouw (het Van der Waals Zeemaninstituut) van de Universiteit van Amsterdam (UvA). De arbeidsinspectie legde strikte beperkingen op aan de werkzaamheden in het lab. De gevolgen voor met name het experimentele onderzoek waren rampzalig: veel onderzoek kwam stil te liggen. Hoogleraar experimentele natuurkunde Ad Lagendijk vertrok mede door de asbestproblemen afgelopen maart naar de Universiteit Twente. Een andere belangrijke reden was dat Amsterdam naar zijn mening te weinig investeerde in de experimentele fysica (zie het interview met Lagendijk in N&T februari 2002).

Inmiddels heeft de UvA dertig miljoen euro uitgetrokken voor de verwijdering van het asbest en voor de aanschaf van nieuwe onderzoeksapparatuur voor onder andere nanomagnetisme en supergeleiding. Bovendien moeten op korte termijn twee nieuwe hoogleraren de Amsterdamse experimentele fysica komen versterken.

Heino Falcke fotografeerde als eerste een zwart gat: ‘Nog mooier dan ik al die tijd had verwacht’
LEES OOK

Heino Falcke fotografeerde als eerste een zwart gat: ‘Nog mooier dan ik al die tijd had verwacht’

Heino Falcke, hoogleraar radioastronomie, maakte in 2019 de eerste foto van een zwart gat. Op dit moment doet hij onderzoek n ...

UvA-natuurkundeonderzoek in de gecondenseerde materie, de atoom- en laserfysica en de theoretische fysica heeft altijd tot de internationale top behoord. Het oplossen van het asbestprobleem, het aantrekken van nieuwe hoogleraren en het aanschaffen van nieuwe onderzoeksapparatuur moeten de internationale toppositie ook voor de toekomst waarborgen.

De UvA heeft er voor gekozen het huidige Van der Waals Zeemangebouw vrij te maken van asbest, een operatie die begint in juni en anderhalf jaar gaat duren. Omdat het experimentele onderzoek speciale condities zoals trillingsvrije vloeren, stofvrije ruimten en klimaatbeheersing vereisen, bleek herhuisvesting elders in de stad niet haalbaar. Op een termijn van vijf jaar moet het hele fysica-onderzoek overigens verhuizen naar het Wetenschap en Technologie Centrum Watergraafsmeer waar dan de hele faculteit natuurwetenschappen, wiskunde en informatica komt te zitten.

Bennie Mols