Per land verschilt de milieubelasting van elektrische auto’s. In Nederland zijn sommige benzineauto’s milieuvriendelijker, maar in Frankrijk is de grootschalige inzet van elektrische auto’s onmiskenbaar zeer goed voor het milieu.

Hoeveel CO2 een elektrische auto per kilometer produceert, hangt af van de wijze waarop de elektriciteit wordt opgewekt. De Stichting Kernvisie pakte daar de calculator eens bij. Bij de huidige brandstofmix die energiecentrales in Nederland gebruiken, komt er per kilowattuur 468 gram CO2 vrij. Met een rendementsverlies van 15% voor transport, omzetting van spanning en gedrag van de accu rondt Kernvisie dat af op 550 gram CO2/kWh. De gemiddelde elektrische auto heeft 0,21 kWh per kilometer nodig, en daarmee levert de berekening 115 gram CO2 per kilometer op. Diverse kleine benzineauto’s presteren beter.
In Frankrijk, zo becijfert Kernvisie, zorgt het grote aandeel kernenergie in de elektriciteitsvoorziening voor een veel lagere uitstoot van CO2 per kilowattuur, namelijk 73 gram. In dat geval zal de gemiddelde elektrische auto slechts 15 gram CO2 per afgelegde kilometer produceren. Grootschalige omschakeling naar elektrische auto’s kan daarom in Frankrijk veel bijdragen aan het terugbrengen van de CO2-uitstoot.
We schatten voor België, waar kerncentrales relatief meer bijdragen aan de energieproductie dan in Nederland, de hoeveelheid CO2 per opgewekte kilowattuur elektriciteit op 375 gram. In dat geval levert de gemiddelde elektrische auto per kilometer 78 gram CO2, en dat is minder dan zelfs de zuinigste diesel levert.

Erick Vermeulen

Wat gebeurt er als de permafrost ontdooit?
LEES OOK

Wat gebeurt er als de permafrost ontdooit?

Door de opwarming van de aarde dooit de permafrost in rap tempo. Aardwetenschapper Niek Jesse Speetjens deed onderzoek naar de gevolgen.