Op vijf mei staan de Zon, de Maan en vijf planeten op een rijtje. Doemdenkers voorzien het einde van de Aarde. De gezamenlijke zwaartekracht van de hemelichamen moet volgens hen zorgen voor desastreuze rampen, zoals aardbevingen en vloedgolven.

Zo’n twee jaar geleden verschenen op internet al pagina’s die de bezoekers aanspoorden om tijdig overlevingspakketten te kopen. Als de Zon, de Maan en vijf planeten zich bijna netjes op een rij aan een kant van de Aarde opstellen, moet hun gezamenlijke zwaartekracht wel tot rampspoed op Aarde leiden. De Belgische astronoom Jean Meeus uit Erps-Kwerps voorspelde bijna veertig jaar geleden de komende samenstand.
Voor alle astronomen vormt de conjunctie van Zon, Maan, Mercurius, Venus, Mars, Jupiter en Saturnus een zeldzame gebeurtenis. Al doen de rampberichten anders vermoeden, deze samenstand van hemellichamen is niet uniek. Jean Meeus maakte een overzicht van dergelijke planetaire groeperingen (Zon, Maan en vijf planeten die je met het blote oog kan zien) en de meest recente daarin is in 1962. De volgende gebeurtenis is op 9 september 2040. Op 17 mei aanstaande beperkt de samenstand zich tot de Zon en de vijf planeten, ofwel zonder Maan.
Het heeft weinig zin om de sterrenkijker klaar te zetten. De Zon bevindt zich vrijwel achter de Maan, Venus en Mercurius, maar voor Mars en de twee reuzenplaneten. Het zonlicht zal elk zicht op de gebeurtenis onmogelijk maken.

Voor wie zich ongemakkelijk voelt en zekerheid wil hebben dat de Aarde niet vergaat, heeft Sky & Telescope Magazine op de website een artikel geplaatst van de astronomen Doland W. Olson en Thomas E. Lytle. Zij hebben berekend hoeveel het hemellichamencollectief op 5 mei bijdraagt aan de getijdenwerking op Aarde. We kunnen gerust zijn: het is nihil. In december jongstleden veroorzaakte de Maan, toen haar afstand met de Aarde kleiner was, een veel groter getijde-effect dan al die hemellichamen inclusief de Zon nu samen. Het effect op de Zon is ook nihil.
Dan is er nog de astrologische dreiging van de hemellichamen. Beruchte historische figuren waaronder Dzjenghis Khan en Rudolf Hess hebben zich blijkbaar bij het nemen van beslissingen laten beïnvloeden door dergelijke zeldzame astronomische gebeurtenissen. Jean Meeus, de ontdekker van de komende samenstand, publiceerde in 1961 een artikel in Sky & Telescope dat alle astrologische vrees moet wegnemen. Volgens zijn analyse valt opvallende rampspoed en verderf de afgelopen duizend jaar nimmer samen met de meer dan tien samenstanden van Zon, Maan en vijf met het oog zichtbare planeten. Ter informatie bevat de site van het astronomietijdschrift nog een artikel dat Meeus in 1997 schreef.

Er is meer onderzoek nodig naar het effect van ruimtevaart op het brein
LEES OOK

Er is meer onderzoek nodig naar het effect van ruimtevaart op het brein

Om veilig te ruimtereizen, moeten we in beeld krijgen hoe een leven zonder aardse zwaartekracht de hersenen beïnvloedt, stelt Elisa Raffaella Ferrè.

Erick Vermeulen