Tien jaar geleden stelden regeringen wereldwijd gezamenlijk biodiversiteitsdoelstellingen vast. Geen van deze doelstellingen is behaald. Natuurbeschermers bestempelen de pogingen om de natuur te beschermen dan ook als een enorme mislukking.

Een rapport van de Verenigde Naties onthult dat slechts zes van de zogeheten Aichi-doelstellingen voor 2020 gedeeltelijk zijn behaald. De overige veertien, zoals het afschaffen van subsidies die bijdragen aan het verlies aan biodiversiteit, of het halveren van de snelheid waarmee natuurlijke leefomgevingen verloren gaan, zijn volledig mislukt.

Catastrofale mislukking op alle niveaus

De doelstellingen zijn in 2010 door bijna tweehonderd regeringen ondertekend, tijdens een bijeenkomst van de Verenigde Naties over biologische diversiteit (CBD) in Nagoya, Japan. Een van de doelen was om de vernietiging van soorten en leefomgevingen tegen te gaan. De analyse van het CBD toont echter aan dat landen er niet in zijn geslaagd de relevante structurele problemen aan te pakken, zoals bijvoorbeeld het omzetten van bossen in landbouwgrond.

Tijd 'vertraagt' bij het zien van iets gedenkwaardigs
LEES OOK

Tijd 'vertraagt' bij het zien van iets gedenkwaardigs

Tijdens het kijken naar een opvallende afbeelding lijkt de tijd langzamer te gaan, ontdekten Amerikaanse hersenwetenschappers.

Ecoloog Richard Gregory van de RSPB, een natuurgroep in het Verenigd Koninkrijk, zegt dat het rapport grimmig is. ‘Dit vertegenwoordigt een enorme, zo niet catastrofale mislukking op alle niveaus’, zegt hij. Beleid ter ondersteuning van de bescherming van de biodiversiteit lijkt te werken, maar de oorzaken van het verlies, zoals verandering in landgebruik en de huidige staat van de biodiversiteit, vertonen veelal verslechterende trends, voegt Gregory toe.

Lichtpunten

Ecoloog Felicia Keesing van Bard College in New York zegt dat de analyse, ondanks de tekortkomingen, aantoont dat ‘wereldwijde coördinatie een verschil kan maken bij het beschermen van de biodiversiteit.’ Uit het rapport blijkt dat de situatie nog erger zou zijn geweest zonder alle inspanningen voor de biodiversiteit. Het aantal uitstervingen van vogels en zoogdieren zou tot vier keer hoger zijn geweest zonder actie, schatten de auteurs.

Tim Hirsch van de Global Biodiversity Information Facility in Kopenhagen en een van de auteurs van het rapport geeft toe dat het resultaat een ‘grote teleurstelling’ is. Als lichtpuntjes noemt hij  onder meer de inspanningen om invasieve soorten te stoppen, de toename van beschermde gebieden van land en oceaan en de verdubbeling van de financiering voor biodiversiteitsprojecten.

Nieuwe ronde

David Cooper, secretaris bij het CBD, verwerpt de bewering dat pogingen een mislukking zijn geweest. Hij benadrukt dat de mogelijkheden voor natuurbeschermers beperkt zijn. ‘We kunnen maatregelen nemen vóór de biodiversiteit, zoals beschermde gebieden, maar deze acties worden overschaduwt door de maatschappelijke en economische druk. Die is niet genoeg veranderd.’

De analyse volgt op een waarschuwing dat een miljoen soorten met uitsterven worden bedreigd. In mei 2021 zal een uitgestelde CBD-top in Kunming, China, plaatsvinden. Hier zullen regeringen nieuwe biodiversiteitsdoelstellingen uitwerken. Natuurbeschermers hopen uiteraard dat deze succesvoller zullen blijken dan die overeengekomen in Nagoya. ‘Als de covid-19-pandemie ons niet motiveert om de veranderingen die we moeten aanbrengen te realiseren, weet ik niet wat het dan wel zal doen’, zegt Keesing.


Op 29 september om 16.00 uur vindt het Gala van de Biodiversiteit plaats. New Scientist organiseert dit evenement in samenwerking met Naturalis. Via galavandebiodiversiteit.nl kunt u het programma gratis kijken via de livestream.