Amsterdam (NL) – Vlak voor de kerst organiseerden Studium Generale in Utrecht en Natuurwetenschap & Techniek wetenschapsmagazine een symposium naar aanleiding van de geboorte van de kwantumtheorie, de ontdekking door Max Planck in 1900. Ondanks treinstakingen bleek de zaal haast te klein.


Ondanks kou en niet rijdende treinen bezochten toch nog ruim vierhonderd mensen het Planck-symposium op 21 december in Utrecht. Onder voorzitterschap van de theoretisch fysicus Alexander Sevrin, lid van de wetenschappelijke adviesraad van Natuurwetenschap & Techniek wetenschapsmagazine, trakteerden vijf sprekers in de Megaronzaal het publiek op lezingen over de geschiedenis en de betekenis van Plancks ontdekking en de daaropvolgende eeuw van de kwantummechanica.Ger Vertogen, hoogleraar aan de Katholieke Universiteit Nijmegen, beet de spits af met een diepgaande analyse van Max Planck als mens en natuurkundige, een man die veel tegenslag kende. Vervolgens vertelde Joseph Indekeu, van de Katholieke Universiteit Leuven, in een humorrijk verhaal hoe de kwantummechanica zich in diverse decennia ontwikkelde.

Gerard 't Hooft, met Martin Veltman Nobelprijswinnaar natuurkunde in 1999, gaf de aanwezigen een breed overzicht van de ontwikkelingen in de laatste eeuw, en welke richtingen de theoretische fysica nu bewandelt, op zoek naar de ultieme unificatietheorie. Praktische toepassingen van de kwantummechanica komen naderbij, zo bleek uit het verhaal van Arthur Ekert, die in Oxford zich niet alleen met de theorie, maar ook met de praktijk van kwantumcomputing bezighoudt.

John Maddox, auteur van het boek Wat we nog niet weten, besloot het congres met een inspirerende lezing waarin hij naast het verleden vooral ook de toekomst aandacht verschafte. Enerzijds maakte hij duidelijk dat veel onderzoekers te optimistisch zijn over de resultaten die ze verwachten te boeken. Anderzijds sprak uit zijn betoog het geloof in een nog verdere ontwikkeling van de kwantummechanica en een groeiende kennis en inzicht in de fysica.Erick Vermeulen

Vertogen
Ger Vertogen
Indekeu
Max Planck, Joseph Indekeu en Einstein
proefje
Met geluid bootst Joseph Indekeu het golfgedrag van lichtdeeltjes na
Hooft
Gerard 't Hooft illustreert zijn verhaal met heldere graphics
Ekert
Arthur Ekert
maddoxsevrin
Sir John Maddox en Alexander Sevrin sluiten het symposium af.