Nu dat de handtekening is geplaatst onder het ITER-accoord, inventariseren we de stand van zaken in het kernfusie-onderzoek. Geduld blijkt daarbij een schone zaak. Zoals ieder jaar besteden we aandacht aan virtuele prijzen in de geest van Nobel, de Edelprijzen. Daarbij is het uitgangspunt dat, zoals in Nobels testament was vermeld, het beloonde onderzoek van recente datum is. Dit jaar valt ook een onderzoeker uit de Lage Landen in de prijzen.