Bij 3M noemen ze het microreplicatie: folies krijgen een oppervlakte met een heel precies patroon van miljoenen minuscule piramiden, kubussen, bolletjes of ribbels, naar gelang de toepassing. Door een structuur van bijvoorbeeld ribbeltjes kan licht op de folie worden weerkaatst in plaats van doorgelaten als de zijkanten van de ribbeltjes de juiste hoek met elkaar maken. Het is gelukt om met microreplicatie een folie te ontwikkelen die 99% van het zichtbare licht terugkaatst. Ter vergelijking: een gewone spiegel kaatst ongeveer 70% van het opvallende licht terug. Opgerold kan de weerkaatsende folie dienen als transportbuis voor licht. Voortaan kan bijvoorbeeld de lamp van een lantaarnpaal ondergronds blijven. Een opgerolde folie in de paal transporteert het licht naar boven. Vocht en spelende kinderen komen veel moeilijker bij de elektrische onderdelen. Ook kan een raamloze ruimte in huis toch daglicht krijgen via een opgerolde folie in een buis vanaf het dak.


Lichtpijpen
Optical Lighting Film is een folie die aan de binnenkant een spiegelende oppervlakte heeft, en aan de buitenkant een prismastructuur die licht heel gelijkmatig naar alle richtingen verspreidt. Met aan de ene kant een lichtbron en aan de andere kant een spiegelreflector vormt deze folie een lange lichtpijp met een diffuse uitstraling. Het spiegelende oppervlak aan de binnenzijde zorgt ervoor dat er bijna geen licht door de folie heen dringt. Een andere folie, de ‘extractor’, over de hele lengte van de buis vergroot de invalshoek van een klein gedeelte van het licht, waardoor dat wel door de folie heendringt. Het prismaoppervlak aan de buitenzijde verspreidt het doorgelaten licht gelijkmatig.
Iedere willekeurige lamp kan als lichtbron dienen. 3M gebruikt voor demonstraties een elektrodeloze zwavellamp. De zwavellamp bestaat uit een kristallen bolletje, gevuld met het edelgas argon en een beetje zwavel. Wanneer de zwavelatomen worden blootgesteld aan magnetronstraling komen zij in een hogere energietoestand. Bij terugkeer naar hun oorspronkelijke energietoestand produceren zij fotonen in het zichtbare licht. Dit licht lijkt sterk op zonlicht en bevat nauwelijks warmtestraling. De lichtpijp blijft koel en is zuinig met energie. Een pijp met een diameter van 30 cm en een lengte van twintig meter vervangt 20 tot 40 conventionele tl-buizen, afhankelijk van de opstelling. Voor de woonkamer is de lichtpijp nog een beetje fors, maar hij is wel geschikt voor grote hallen, koelruimten en sportzalen.