150 jaar geleden zorgde een zonnestorm voor problemen in het toen hypermoderne telegraafverkeer tussen de VS en Europa. Inmiddels is onze maatschappij sterk geëlektrificeerd, en dat doet de vraag rijzen welke rampen ons te wachten staan als zo'n storm ons nu treft. Nog meer fysica in dit nummer behelst verlichting (het peertje moet het veld ruimen) en de kilogram.