Londen (GB) – Hij liep dan wel rechtop, maar in zijn groei en ontwikkeling was Homo erectus meer een aap dan een mens.


Vergeleken met andere dieren worden mensen extreem laat volwassen. Men nam altijd aan dat Homo erectus, onze voorouder die anderhalf miljoen jaar geleden rechtop op Aarde rondliep, eenzelfde 'verlengde jeugd' had. Wetenschappers van het University College London concludeerden aan de hand van groeilijnen in het tandglazuur van Homo erectus dat dat niet zo was. Onze directe voorouder was qua groei en ontwikkeling meer een aap dan een mens.
Mensapen zijn al rond hun twaalfde geheel zelfstandig. Men neemt aan dat dit bij mensen veel langer duurt omdat ze meer tijd nodig hebben om hun complexe sociale gedrag te leren. Wetenschappers beschouwen die 'verlengde jeugd' als een bepalende factor in de evolutie van de mensachtigen, en daarmee als een belangrijk verschil tussen mensachtigen en mensapen. Homo erectus was echter al rond zijn veertiende volwassen. Kennelijk hoefde hij geen intensieve sociale stage te lopen. Zijn opvolger, Homo sapiens, heeft een grotere sprong in de evolutie gemaakt dan men totnogtoe dacht.

Nienke Beintema