Niet alleen de tien grootste mysteries van het brein, ook andere mysteries worden belicht in het novembernummer, zoals de hoogte van het Andesgebergte en wat er nu precies gebeurt bij de aanleg van compensatiebossen voor onze vlieglust. Verder een overzicht van enkele webexperimenten waaraan je kan meedoen en tendensen in de tandheelkunde.