Het internationale jaar van de fysica starten we met zagen aan de poten van Einsteins relativiteitstheorie (heel behoedzaam). Verder Leidse onderzoekers menen een medicijn voor ouderdomsziekte osteoporose in het vizier te hebben – ze spreken zelf van de 'heilige graal' – Rembrandts etsen worden doorgelicht en bij TNO kunnen ze door muren kijken.