San Diego, California (VS) – Roeipootkreeften eten hun eigen eitjes op als de populatie te groot groeit.


Als wetenschappers populaties bestuderen, kijken zij altijd naar de geboortecijfers. Mark Ohman van het Scripps Institution of Oceanography deed eens iets anders, hij onderzocht sterftecijfers. Resultaat: een klein schaaldiertje, roeipootkreeft genaamd, eet zijn eigen eitjes op bij overbevolking. De roeipootkreeft is een paar millimeter groot en is het meest voorkomende meercellig diertje in de oceaan. Waarschijnlijk zelfs op aarde.

Voor de benodigde data verzamelden marien biologen tachtig dagen lang planktonmonsters. Dit deden ze in de Atlantische Oceaan, ten noorden van Engeland. Hier bevindt zich een gesloten circulerend oceaansysteem. Het onderzoek werd overigens wel bemoeilijkt door golven van vijftien meter hoog. Ohman analyseerde de gegevens vervolgens met een numerieke methode die hij voor de roeipootkreeft ontwikkelde. “Een vertienvoudiging van het aantal eiproducerende vrouwtjes resulteerde niet in een toename van het aantal overlevende eitjes. Sterker nog, het aantal eitjes dat uitkomt halveert zelfs”, aldus Ohman.
Het schaaldiertje maakt een belangrijk deel uit van de biologische en fysische dynamiek onder de zeespiegel. Toepassingen voor het onderzoek zijn er daardoor al. Wetenschappers willen weten hoe het mariene-ecosysteem reageert op klimaatveranderingen, in het bijzonder de capaciteit van de zee om koolstofdioxide op te nemen. Ohman: “Om dit te onderzoeken, moet je weten hoe een populatie van micro-organismen zoals de roeipootkreeft zich gedraagt. Pas dan kun je een betrouwbaar model opstellen.”

Marijn Sandtke