AMSTERDAM (NL) – Baggeraars vonden in Gelderse Dreumel een Keltische bronzen speld. Het unieke pronkstuk dateert uit de vierde eeuw voor Christus.


De ongeveer negen centimeter grote sierspeld, ook wel fibula genoemd, is uit één stuk brons gegoten. Hij is rijkelijk versierd met plantenmotieven die overlopen in koppen van monsterachtige wezens. De voet van de speld was ingelegd met koraal en op de beugel bevonden zich inlegsels van glaspasta met email. Helaas zijn de inlegsels verloren gegaan.
Adellijke dames droegen een fibula om hun mantel dicht te spelden. Bij een begrafenis kregen de Keltische dames spelden mee in hun graf. Deze speld is echter niet in een graf gevonden, maar in de bedding van de Waal. Hoe hij daar terecht is gekomen… ?