De Middellandse Zee wordt periodiek vergiftigd met het ‘rotte-eierengas’ zwavelwaterstof. Aardwetenschappers uit Utrecht, Texel en het Duitse Oldenburg rapporteerden dat onlangs in het gerenommeerde weekblad Nature. Zij deden hun vondst in zeebodemlagen van twee tot drie miljoen jaar oud.

Door extreme variaties in het klimaat, veroorzaakt door de stand van de zon, wordt elke 20.000 jaar een zwart bodemlaagje afgezet in het oostelijk deel van de Middellandse Zee. De laagjes (sapropelen, Grieks voor rottende modder) bevatten tot vijftig procent dood organisch materiaal; normale lagen slechts 0,5 procent.

Sapropelen ontstaan in een zeer nat klimaat, wanneer veel voedingsstoffen de zee in spoelen. Er treedt massale algengroei op. Zodra de algenbrij gaat rotten, vormen zwavelbacteriën het giftige zwavelwaterstof. In de sapropelen toonden de onderzoekers pigmenten van groene zwavelbacteriën aan.

Lachgasgehalte atmosfeer groeit alarmerend snel
LEES OOK

Lachgasgehalte atmosfeer groeit alarmerend snel

De uitstoot van het krachtige broeikasgas N2O blijft toenemen, met name door de landbouw.

Ze vonden ook grote hoeveelheden pyriet, ijzer dat neersloeg door een chemische reactie met zwavelwaterstof. De jongste zwarte laag is 7000 jaar oud, zodat over zo’n 13.000 jaar wederom een vergiftiging is te verwachten.